Välkommen

 

10 kommuner arbetar tillsammans för barnkonventionen

Vi är tio kommuner från Östersund i norr till Trelleborg i söder som valt att jobba tillsammans för att organisera ett idé- och erfarenhetsutbyte hur man kan jobba aktivt med barnkonventionen.

Vi arbetar för att få barnkonventionen att fungera i praktiken och i det vardagliga kommunala jobbet.

Arbetsmetoderna vi använder är att vi utmanar, stöttar och lär av varandra. Vi granskar varandras arbete för att utvecklas.

Läs vår senaste rapport 

Tryggare och tryggare

Tryggare och tryggare