Feriearbeten

Borlänge har sommarjobb kring barnkonventionen för ungdomar i åldern 16-18 år.
I fyra år har ungdomar haft möjlighet att söka detta sommarjobb. Vi har 12 platser och försöker fördela dem på hälften flickor och hälften pojkar.
Ungdomarna får två uppdrag, dels att anordna temadag för alla elever i årskurs 5, dels ett uppdrag från politiken.
Arbetet omfattar tre veckor.

Läs mer…