Goda exempel

 

xbarn16Kommunerna inom partnerskapet har listat ett antal goda exempel/utmaningar för hur barnkonventionsarbetet ska få fäste i kommunen. Från denna lista med olika utmaningar väljer respektive kommun några som man åtar sig att genomföra. På detta sätt sporras den enskilda kommunen att utveckla sitt eget inre arbete. Därefter följer en redovisning för övriga kommuner.

Kollegial granskning, ett gott exempel som används inom partnerskapet. Kollegial granskning är en metod som bygger på att utvärdering och analys utförs av en granskningsgrupp som arbetar inom verksamhet liknande den som granskas. Läs mer…