Liten ordlista

 

Barnperspektiv– har vi när vi vuxna tar hänsyn till vad våra beslut får för konsekvenser för barn

Barnets perspektiv– får vi när vi frågar vad barnen själva tycker

Barnrättsperspektiv– tar vi när vi genom våra beslut skyddar de mänskliga rättigheter som barn har, rättigheter som exempelvis kommer till uttryck i Barnkonventionen

Barnkonventionen– Egentligen FN:s konvention om barnets rättigheter,från 1989, består av 54 artiklar, ratificerades av Sverige 1990