skip to Main Content

Om oss
Vilka är vi?

Partnerskapet för barnets rättighet i praktiken består idag av nio kommuner från norr till söder. Kommunerna har samarbetat sedan 2004 för att utveckla arbetet för barnets rättigheter. Örebro kommun tog initiativet till att samla kommuner som var tidiga med att jobba med barnkonventionen.

Tanken med Partnerskapet är att lyfta fram och organisera ett idé- och erfarenhetsutbyte kring olika metoder för att nå de mål som riksdag och regering beslutat om.

Vi har en överenskommelse mellan våra kommuner om hur samarbetet ska se ut. Den är antagen i varje kommun på kommunstyrelsenivå. Respektive kommun åtar sig att delta med en förtroendevald och en ansvarig tjänsteman under den överenskomna tiden. Två gånger per år träffas vi i en av partnerskapskommunerna. Inom den enskilda kommunen utgår arbetet från den kommunens förutsättningar.

Genom åren är det fler kommuner som bidragit i samarbetet och idag är vi nio medlemskommuner. Tidigare har även kommunerna Trelleborg, Östersund, Sigtuna och Kalmar varit en del av vårt mycket viktiga och givande samarbete.

Partnerskapet har tidigare arbetat med tre områden: Barns och ungas inflytande, kommunernas styrprocesser samt uppföljning med indikatorer. Inom respektive område har olika utvecklingsarbete genomförts. Vid tre tillfällen har vi genomfört kollegiala granskningar av vårt arbete i varje kommun, 2007, 2009 och 2013. Se fliken med kollegiala granskningar.

Nu är barnkonventionen lag och det medför nya utmaningar för oss i kommunerna. Därför sätter vi nu barnkonventionen som lag i fokus. Vi ser vilka krav lagen ställer på kommunen, vilka utbildningsinsatser som krävs. Vi forsätter arbeta med metodutveckling och att dela erfarenheter.

Back To Top