Borlänge

För samordningsarbetet har Borlänge en HUR-grupp. HUR står för Hållbar utveckling,
Ungdomsenheten och Reflektion och arbetar just med ”huret” hur ungdomars inflytande ska öka.
Denna grupp samlar olika funktioner i kommunen som var och en inte har lika lätt att nå ut men som tillsammans blir en kraft för olika utvecklingsprojekt.