Tryggare och tryggare

Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken är ett nätverk av kommuner från norr till söder. I tio år har vi drivit på för att ge barnrättsfrågorna högre prioritet i våra kommuner. I den här rapporten berättar vi om några av de framsteg våra kommuner gjort sedan 2009.

Vi har kommit långt, men vi har mycket kvar att göra!
Nu satsar vi framåt för att ge Sveriges barn än tryggare uppväxtvillkor i framtiden!

Läs mer i den bifogade rapporten

   Nyhet