skip to Main Content

Se vår presentation från ”Landet runt”

Nio kommuner tillsammans

Partnerskapet för barnets rättigheter fortsätter i ytterligare två år i nio kommuner. Det är Angereds stadsdel i Göteborg, Borlänge, Degerfors, Gävle, Haninge, Karlskoga, Uppsala, Västerås samt Örebro. Fokus för perioden är barnkonventionen som lag och vad det kommer att innebära för barnen och för oss i kommunerna.

Våra arbetsmetoder

Arbetsmetoderna vi använder är att vi utmanar, stöttar och lär av varandra. Vi granskar varandras arbete för att utvecklas.

händer
mormor och barnbarn
Läs vår senaste rapport om arbetet med barnkonventionen
Rapport barnkonventionen framsida
Back To Top