skip to Main Content

Se vår presentation från ”Landet runt” våren 2019

Elva kommuner tillsammans

Vi är elva kommuner från Östersund i norr till Trelleborg i söder som valt att jobba tillsammans för att organisera ett idé- och erfarenhetsutbyte hur man kan jobba aktivt med barnkonventionen.

Våra arbetsmetoder

Arbetsmetoderna vi använder är att vi utmanar, stöttar och lär av varandra. Vi granskar varandras arbete för att utvecklas.

händer
mormor och barnbarn
Läs vår senaste rapport om arbetet med barnkonventionen
Rapport barnkonventionen framsida
Back To Top