skip to Main Content

Se vår presentation från ”Landet runt”

Nio kommuner tillsammans

Partnerskapet för barnets rättigheter som nu har avslutats har de senaste åren inneburit ett samarbete mellan nio kommuner. Det är Angereds stadsdel i Göteborg, Borlänge, Degerfors, Gävle, Haninge, Karlskoga, Uppsala, Västerås samt Örebro.

Våra arbetsmetoder

Arbetsmetoderna vi använt är att vi utmanat, stöttat och lärt av varandra. Vi har granskat varandras arbete för att utvecklas.

händer
mormor och barnbarn
Läs vår rapport om arbetet med barnkonventionen mellan 2016 och 2018
Rapport barnkonventionen framsida
Partnerskapet för barnets rättigheter har nu avslutats

Det har funnits i 18 år och såväl kunskap som kompetens har ökat. När Partnerskapet startade år 2004 var det inte många kommuner som hade ett strukturerat arbete för implementering av barnkonventionen. Idag när barnkonventionen blivit lag i Sverige har medvetenheten ökat väsentligt.

Erfarenheterna i Partnerskapet har sammanfattats i Rapport om ett samarbete kring barnkonventionen 2004–2021. Läs den här!

Hemsidan barnkonventionen-partnerskapet.se kommer att hållas öppen t o m halvårsskiftet 2022.

partnerskapet broschyr
Back To Top