skip to Main Content

Se vår presentation från ”Landet runt” våren 2019

Tio kommuner tillsammans

Nu satsar Partnerskapet för barnets rättigheter för en ny period. Vi är tio kommuner, Gävle, Uppsala, Borlänge, Haninge, Västerås, Örebro, Kalrskoga, Degerfors, Angereds stadsdel i Göteborg samt Trelleborg, som fortsätter ytterligare två år med barnkonventionen som lag i fokus.

Våra arbetsmetoder

Arbetsmetoderna vi använder är att vi utmanar, stöttar och lär av varandra. Vi granskar varandras arbete för att utvecklas.

händer
mormor och barnbarn
Läs vår senaste rapport om arbetet med barnkonventionen
Rapport barnkonventionen framsida
Back To Top