skip to Main Content

Här presenterar vi kort om olika exempel från våra kommuner. Varje gång vi träffas i Partnerskapet brukar vi ha en aktivitet som vi kallar Landet runt, där varje kommun genom en bild presenterar det som görs i respektive kommun.

Presentationerna är i form av Powerpoint med förklarande text under respektive bild. Om du vill veta mer är du välkommen att ta kontakt med respektive tjänsteperson enligt kontaktlistan.

Back To Top