skip to Main Content

Ett samarbete i barnens tjänst

Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken startade 2004, och flera kommuner samverkar sedan dess. Partnerskapets arbete med barnrättsfrågorna under åren visar vilken betydelse det har för våra kommuner och att det gemensamma arbetet varit framgångsrikt på en rad olika sätt. En av framgångsfaktorerna är att vi ansvariga förtroendevalda aktivt finns med i arbetet tillsammans med tjänstemän i våra kommuner. Arbetet handlar om att utmana varandra och att ömsesidigt granska varandra. Vi förtroendevalda representerar olika partier och olika majoritetsstyren, men vi har en gemensam övertygelse om vikten av att arbeta systematiskt med att stärka barns rättigheter.

Back To Top