skip to Main Content

Barnets rättigheter i Angereds stadsdel

Angered är en stadsdel i nordöstra Göteborg; ett bostadsområde från det så kallade miljonprogrammens tid.

I Angered bor drygt 52 000 personer. Ungefär hälften av befolkningen är födda i ett annat land än Sverige. Angered är en barnrik stadsdel och har den yngsta befolkningen av Göteborgs tio stadsdelar. Cirka 30 % av befolkningen är mellan 0-18 år och cirka 37 % av alla hushåll i Angered är barnhushåll.

Många familjer i Angered har försörjningsstöd och i åldrarna 18–64 år är cirka 12 % arbetslösa, vilket går att jämföra med hela Göteborgs stad där cirka 6 % av samma åldersgrupp är arbetslösa. I Angered är det många barn som lämnar grundskolan utan fullständiga betyg, även om siffrorna förbättrats senaste åren.

Barnets perspektiv är förankrat i stadsdelen och det finns ett ökat intresse för att omsätta barnets rättigheter i det dagliga arbetet. Sedan 2007 upprättar stadsdelsförvaltningen ett Barnbokslut som bilaga till årsrapporten. Barnbokslutet gör det möjligt att beskriva hur barnets rättigheter ser ut i stadsdelen och vilka utvecklingsområden som finns. Barnperspektivet finns även med på ett strukturerat sätt i planering och uppföljning av mål löpande under året samt i beslut som fattas av stadsdelsnämnden.

I stadsdelen finns ett nätverk med representanter från olika verksamheter som samarbetar för att stärka barns rättigheter i stadsdelen, nätverket har bland annat tagit fram ett körkort för barns rättigheter och arrangerar ”Barnens dag” för att uppmärksamma barn om sina rättigheter. I Angered finns flera olika forum och råd som syftar till att ge barn och unga inflytande t.ex. ungdomsfullmäktige, ungdomsråd, Angereds riksdag och unga stadsutvecklare. På alla fritidsgårdar i Angered finns inflytanderåd där ungdomar ges möjlighet att påverka fritidsgårdarnas verksamhet och ta beslut om verksamhetsmedel.

Back To Top